«Idrettsglede er når du kjenner kropp og natur

smelter sammen i en sprudlende følelse som

bare må ut gjennom hoppende aktivitet!»

«Idrettsglede er suget du får i magen når du

beveger deg ut av komfortsonen, snur opp ned

på vaner og rutiner, og aster deg ut i nye opplevelser.»

"Idrettsglede er følelsen av

kruttsterke vennskap som sammen

kan dele fengslende mestringsøyeblikk"

"Idrettsglede er når ulike farger,

kulturer og nasjoner møtes i kontante

og anerkjennende high fives"

"Idrettsglede er når felles bevegelse

blir grobunn for varige vennskap"

"Idrettsglede er gleden, mestringa og

tilstedeværelsen som ligger og venter

på oss i verdens største gymsal"

ØYEBLIKKSJEGEREN

Follow us on Facebook