11. desember – Coaching i verdensklasse

Forsidebilde: Karine Noël Moland Wahl

Kjetil Rekdal hylla sin egen coaching etter cupfinalen mot Molde i 2009. Aalesund hadde vunnet gull. Rekdal var klar. Outstanding coaching. På høyde med det beste i utlandet. Verdensklasse! Men hva er egentlig coaching?

Whitmore definerte i 1996 coaching som følger:

 ”Coaching er å låse opp for et menneskes potensial til å maksimere egne prestasjoner. Det er å hjelpe mennesker til å lære, i stedet for å undervise dem”

Coaching har tidligere blitt omtalt på to måter. Definisjonen over åpner for begge. Noen mener coaching er alt man gjør for å frigjøre et potensial. Andre mener derimot at coaching må defineres som en bestemt måte å frigjøre potensial på, basert på særegne tanker og metoder. Det var den første omtalen av coachingbegrepet Kjetil Rekdal henviste til da han hadde bedrevet coaching i verdensklasse i 2009. Alt han gjorde fra sidelinja førte til stor frigjøring av potensial i gruppa hans. Den andre forståelsen av coachingbegrepet er allikevel litt annerledes og er i dag den vanligste måten å forstå coaching på.  La oss derfor se litt på denne innfallsvinkelen til coaching. Nemlig som en bestemt måte å frigjøre potensial på, basert på særegne tanker og metoder. Stelter (2010) har her en treffende definisjon:

”Coaching er en ledelses og arbeidsform hvor det dreier seg om å utvikle fokuspersonens/fokusgruppens faglige og personlige potensial og selvreguleringsevner. Coaching skal forstås som deltagelse i fokuspersonens/fokusgruppas utviklings og læringsprosess”  

Tar man utgangspunkt i denne definisjonen blir coaching i dag gjerne sett på som et verktøy en leder velger å benytte i sin ledelse. Man kan altså si coaching er en del av lederrollen, en del av ei større verktøykasse. Viktigheten i at en leder behersker flere verktøy i sin lederrollen kommer godt fram gjennom dette Abraham Maslowsitatet:

”Den leder som kun har en hammer til verktøy, har lett for å definere alle problemer som spikrer som skal slås ned”

Myles Downey mener lederrollen er tredelt og består av lederskap, administrasjon og coaching. Norske Susann Gjerde nyanserer dette ytterligere og kaller coaching et ledelsesverktøy på lik linje med for eksempel evner til å instruere, administrere, og organisere. Begge er enige om at god ledelse avhenger av flere verktøy. Nettopp dette at coaching og ledelse ikke er det samme, men at coaching inngår i en leders verktøykasse, er et viktig bakteppe å ta med seg både når man skal praktisere som leder, og særlig når man skal vurdere coaching som utviklingsverktøy.

Oppsummert:
Coaching kan forstås som et verktøy vi kan benytte aktivt for å bidra til å frigjøre menneskers potensial. Lar vi Søren Kierkegaard inspirere oss på veien, er sjansen til og med stor for at vi kan drive coaching i den berømte verdensklassen!

«Hvis man virkelig skal lykkes med å føre et menneske et bestemt sted, må man først fremst passe på at man finner det aktuelle mennesket der det er, og begynner der.
Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver, som ikke klarer dette, innbiller seg bare at man hjelper andre. For hvis jeg virkelig skal kunne hjelpe en annen, må jeg forså mer enn han, og da først og fremst forstå det han forstår. Når jeg ikke gjør det, da hjelper ikke min merforståelse noe som helst.»
Søren Kierkegaard.

 

Finn den, nyt den, spre den, – Idrettsgleden!

Skrevet av høvdingen, Lage Sofienlund