Glede, Mestring & Tilstedeværelse

Vi tror på smilet,

Vi tror på latteren,

Vi tror på de personlige mestringsopplevelsene hvor tid og sted glir vekk i en gnistrende følelse av dønn tilstedeværelse!

“Finn den, nyt den, spre den – Idrettsgleden!”