Øyeblikket

Øyeblikket, hva er det? For meg er øyeblikket når jeg er helt oppslukt av situasjonen jeg står i, av samspillet, av interaksjonen med omgivelsene. Øyeblikket er når jeg glemmer tid, sted og meg selv, når det kun er det som utspiller seg fremfor meg som gjelder. I øyeblikket glemmer jeg å tenke konsekvenser, ting bare flyter forbi og jeg handler intuitivt, uten å tenke. Det er kun meg og omgivelsene. Jeg er hundre prosent fokusert på det som skjer her og nå. Men hva er det som gjør øyeblikket så verdifullt?

 

DSC02073Foto: Turi Dahlman

 

I øyeblikket ligger det glede, mestring, kreativitet, spontanitet og sist, men ikke minst et stort uforløst læringspotensiale. Ved å være hundre prosent tilstede i øyeblikket, for deretter å utforske det gjennom refleksjon, kan vi gjøre nye oppdagelser både om oss selv, om andre og om hvordan vi kan løse problemer. Jeg vil påstå at den viktigste læringsarenaen er i det øyeblikket du er hundre prosent tilstede i det som henspiller seg foran deg. Øyeblikket kan være selve nøkkelen til å oppnå den optimale prestasjonen og i tillegg kunne gjenta bragden. ”Learning by doing and reflecting”, sa den kjente pedagogen John Dewey. Denne kjente setningen belyser læringspotensialet i erfaringen som skjer i nettopp øyeblikket. Det er denne erfaringen som blir gjenstand for refleksjon og tankevirksomhet i etterkant. Det er øyeblikket som omgjøres til erfaring, som igjen kan bli grobunn for en produktiv og fruktbar læringsprosess.

I de øyeblikkene vi er helt oppslukte av noe, glemmer vi den logiske sansen, vi glemmer konsekvensene, vi utforsker våre egne grenser uten å være redd for at vi mislykkes. Mislykkes vi prøver vi en annen løsning eller fortsetter å prøve helt til vi klarer det. Øyeblikket er nemlig løsningsfokusert fremfor resultatfokusert. Hvordan kan jeg løse oppgaven på best mulig måte ut ifra mine forutsetninger og ferdigheter? Øyeblikket dømmer ei, derimot så heier øyeblikket på deg. Du kan! Men du må løse det på din måte, finne din egen vei. Det er ingen fasit. Med utgangspunkt i din kompetanse, din selvledelse og din relasjon til omgivelsene, finner du løsningen. Dette skaper en stor indre motivasjon ifølge selvbestemmelsesteorien (Ryan & Deci, 2002).

 

IMG_1324Foto: Oda Ertesvåg

 

Denne indre motivasjonen er nøkkelen til prestasjonen. Motivasjon er nemlig det som får mennesket til å handle og opprettholde aktiviteten ved like (Lillemyr, 2007). Derfor er øyeblikket nøkkelen til den gode prestasjonen, fordi øyeblikket er grensesprengende og gir oss positive mestringserfaringer. Uante kvaliteter kommer frem, vi lærer nye sider ved oss selv og kanskje om noen andre. Det er spennende, nysgjerrigheten vekkes til live og vi er uredde. Vi leker i sammen med øyeblikket. Så budskapet er: Ta vare på øyeblikkene! I øyeblikkene tør vi å utfordre oss selv og i etterkant kan det skapes fantastisk læring gjennom refleksjon over erfaringen som blir gjort i øyeblikket.

Stresset derimot, er øyeblikkets verste fiende, det sluker øyeblikket. Det maser og kverner om hva vi skal ha til middag når vi kommer hjem eller at vi må prestere på jobb i morgen. Stresset tar oss vekk fra øyeblikket og trekker oss inn i noe som enten har vært eller noe som skal komme. Noe som vi ikke rår over fordi det enten har vært i fortid eller kommer i framtid. Videre er stresset resultatfokusert og gjør øyeblikket handlingslammet, fordi det tenker konsekvenser. Det tenker prestasjon, noe som gjør at mennesket mister den verdifulle informasjonen øyeblikket kan gi, og gjør oss derfor redde for å mislykkes. Stresset er redd for det ukjente og evaluerer kun resultatet av det vi holder på med. Verdien av handlingen blir derfor kun resultat og angsten for å mislykkes overvinner gleden over å mestre. Kan denne redselen komme fra sammenlikningen vi bevisst og ubevisst gjør med mennesker rundt oss og samfunnets stadige krav om at vi skal prestere?

 

IMG_1195Foto: Per Abraham Grennæs

 

For å bli gode på noe må vi øve, og sjansen er stor for å mislykkes på veien. Vi kan komme til å feile, men det er kanskje det å feile som skaper de mest verdifulle læringssituasjonene og skaper størst utvikling. Vi må ta med oss også de øyeblikkene vi feiler, reflektere over de, og se på hvordan vi kan løse dette bedre neste gang et lignende øyeblikk oppstår? Barn er eksperter på å gripe øyeblikkene, de er uredde, de prøver om igjen og om igjen helt til de mestrer oppgaven på sin måte. Så budskapet er: Spill på lag med øyeblikkene, de er nøkkelen til å oppfylle våre drømmer. Vær til stede i øyeblikkene, for de vil gi oss glede og motivasjon til å fortsette. Øyeblikkene skaper utvikling og det er akkurat derfor øyeblikket er så verdifullt! Ta med deg erfaringen fra øyeblikket, reflekter over den, finn løsninger som er tilpasset akkurat deg. Tenk så kjedelig verden ville vært om alle veier var like. Min mormor sa alltid at det finnes flere veier til Rom. Finn din vei og fyll den med øyeblikk som du vil huske som fantastiske opplevelser. Hengi deg selv til det, det er alltid øyeblikkene vi siden forteller om og minnes. Life is a learning process, vi må tørre å prøve for å kunne prestere.

 

“Finn den, nyt den, spre den – idrettsgleden!”

Skrevet av Silje Maurtveten

 

Kilder:
Ryan, R., & Deci, E. (2002). Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective. I E. Deci, & R. Ryan, Hanbook of Self-Determination Theory (s. 3-36). Rochester: University of Rochester Press.
Lillemyr, O. F. (2007). Motivasjon og selvforståelse. Oslo: Universitetsforlaget.